Till innehåll på sidan

Vision

Vi på Beckombergaskolan arbetar för att eleverna ska få de värderingar och det självförtroende som stimulerar till att utveckla deras framtida förmåga till samarbete och eget ansvar för det samhälle de ska verka i.

Beckombergaskolan ska vara en skola

  • där vi lär oss mycket
  • där vi arbetar med hjärta och hjärna
  • där vi känner oss trygga
  • där vi är lika viktiga men inte lika

Vi vill vara den absolut bästa skolan för våra elever.

Vi vill ge eleverna en trygg och harmonisk skolgång. Vi utgår ifrån att kunskap och motivation utvecklas i en tillåtande miljö med positiva förväntningar. Vi vill ge eleverna tid att tänka, tid att pröva och tid att slutföra. Vi utgår ifrån att varje elev behöver mötas på sin egen nivå.

Genom ett omväxlande arbetssätt vill vi lyfta fram elevernas olika förmågor och ge dem möjlighet att bearbeta kunskap på många olika sätt.

Vi vill att våra elever ska ha roligt i skolan.

Beckombergaskolan ska vara en skola att trivas i.

 

Dela:
Kategorier: