Till innehåll på sidan

Värdegrund

Beckombergaskolan ska vara en skola där alla känner sig välkomna. Alla barn har rätt att känna sig trygga. Alla på skolan arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande handling.

Skolans värdegrundsfolder innehåller citat från elever, föräldrar och personal som illustrerar värdegrunden och ger exempel på hur man gör i praktiken. Våra nio nyckelbegrepp:

Trygghet  Empati  Förståelse  Engagemang  Positiv livssyn 

Hjälpsamhet  Respekt  Ärlighet  Öppenhet

Dela: