Till innehåll på sidan

Trivsel

Elever, personal och föräldrar måste gemensamt arbeta för en positiv och trevlig atmosfär. Därför har barn och vuxna tillsammans formulerat regler.

Beckombergaskolan ska vara en skola där alla känner sig välkomna.

Elever, personal och föräldrar måste gemensamt arbeta för en positiv och trevlig atmosfär. Därför har barn och vuxna tillsammans formulerat regler.

Trivselregler

Det är självklart

 • att vara snäll och inte slåss
 • att vi leker lekar där alla kan vara med
 • att vi hälsar på varandra
 • att visa varandra respekt och hänsyn
 • att komma i tid
 • att använda ett vårdat språk och inte skrika
 • att var och en som ser osjyst beteende, mobbing, förstörelse eller nedskräpning reagerar
 • att hålla toaletterna rena och inte skräpa ner
 • att var och en gör snyggt efter sig i matsalen och lämnar bestick, tallrikar och glas på angiven plats

 För att undvika olyckor under skoltid (6.30–18.00 )

 • får du vänta med att cykla, åka inlines, skateboard, rullskor på skolgården efter kl. 18.00
 • ska du lämna saker hemma, som kan skada andra
 • stannar du på skolans område under skoltid (och fritidstid för åk Fk-3)
 • ska medtagen kickboard parkeras utomhus
 • får du bl.a. inte slåss med pinnar, inte kasta stenar eller brottas på skolgården
 • får du inte sitta i fönstren
 • måste du ha hjälm om du åker sparkcykel på skolgården
 • skrivs separata regler kring snöbollskastning vid behov

Dessutom

 • för din egen skull ska värdesaker lämnas hemma, eftersom ingen ersättning utgår vid ev. stöld eller förstörelse
 • ska godis och tuggummi lämnas hemma
 • är alla raster uteraster – endast med personalens tillåtelse får du vistas inomhus
 • ska mobilen vara avstängd på skoltid- se Mobilregler på Beckombergaskolan
 • rekommenderar vi att endast elever i åk 4-6 cyklar själva till skolan

TÄNK PÅ ATT UPPTRÄDA MOT ANDRA SOM DU VILL ATT DE SKA UPPTRÄDA MOT DIG

Lekledare

Följ oss på Instagram https://www.instagram.com/beckis_rastverksamhet/

Det är en metod för skolor att få ökad aktivitet, trygghet och struktur på rasterna i grundskolan.

Lekledarprogrammet

 • är en del av ett förebyggande arbete på skolan för att komma tillrätta med konflikter, kränkningar och mobbning
 • involverar och engagerar i hög grad eleverna i arbetet
 • integreras enkelt i skolans ordinarie verksamhet och ger skolan fler verktyg för att skapa en aktiv, inkluderande och trygg miljö för eleverna

Lekledarelever från årskurs 3-6 på skolan planerar och organiserar strukturerade aktiviteter och lekar på rasterna för ökad aktivitet och trygghet för alla elever på skolan.

Dela:
Kategorier: