kontakt

Antal: 1

  • Hemvist

    I Hemvist för de yngre barnen går ca 75 elever. Kring dessa elever arbetar förskollärare, fritidspedagoger, lärare och barnskötare i samverkan kring elevens hela dag. Eleverna i hemvistet använder samma lokaler under skoltid och fritidstid.

    Alla klasser med tillhörande personal är placerade i sina Hemvist.

    Kategorier: