Till innehåll på sidan

Särskilt stöd / extra anpassningar

Specialpedagogerna på Beckombergaskolan arbetar både övergripande och direkt med barn i behov av stöd. Tillgängliga lärmiljöer för alla elever på Beckombergaskolan är vårt mål!

Förutsättningen för all specialundervisning är ett nära samarbete med pedagoger och vårdnadshavare. I samtal med personal får vi veta vilka elever som är i behov av stöd. Ytterligare sätt att upptäcka dessa elever är bl a genom gemensamma screeningar som genomförs regelbundet enligt skolans plan.

För de barn som är i behov av stöd görs i första hand extra anpassningar i klassrummet och/eller på fritids. Om det finns behov av ytterligare stöd gör pedagogerna en utredning och upprättar därefter, vid behov, åtgärdsprogram som sedan utvärderas.

Du är alltid välkommen höra av dig.

 

 

 

 

Dela: