Samarbeten/projekt

Erasmus+ är EUs program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Skolans uppdrag

Skolans uppdrag är att främja lärande där eleverna stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Övergripande mål i Lgr11 (Läroplan för grundskolan 2011)

  • Att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  • Att varje elev kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
  • Att varje elev ska få uppleva olika uttryck för kunskaper
  • Att varje elev kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
  • Att varje elev ska kunna se sig själv i ett internationellt perspektiv och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser

Internationellt samarbete

För att uppnå dessa mål har Beckombergaskolan valt att delta i ytterligare internationellt samarbete. Projektet heter My teaching is innovative, my teaching is inclusive, och kommer att pågå under en treårsperiod. Samarbetet kommer att ske med tre andra europeiska skolor - Ecole Maternelle St-Jean i Frankrike, Istituto Comprensivo 1 CD i Italien och Szkola Podstawowa nr 15 i Polen.

Syftet med projektet är att utveckla och höja pedagogernas kompetens genom att lära sig nya arbetsmetoder som på sikt ska gynna våra elevers inlärning. Projektet handlar också om att bidra till internationalisering hos pedagoger och elever och att vi ska känna oss som en del av Europa.

Projektets fokusområden är

  • formativ bedömning
  • muntlig och skriftlig kommunikation
  • utomhuspedagogik
  • digitala verktyg
  • internationalisering

På sikt tror vi att denna kompetenshöjning kommer att skapa högre måluppfyllelse hos våra elever samt att deras olika färdigheter stärks.

På anslagstavlan i D-huset kan du följa projektet. Där kommer vi visa upp bilder och texter som våra och partnerskolornas elever gör.

Dela: