Till innehåll på sidan

Skolledning

Skolledningen består av rektor, två biträdande rektorer, kökschef samt Administativ chef.
Tillsammans bildar de skolans ledningsgrupp som ihop med all personal arbetar för att Beckombergaskolan ska vara den bästa tänkbara skola för alla våra barn. 

Har du frågor som gäller elever i årskurs F-2 samt fritidsverksamheten vänder du dig till Cecilia Grahn.
Har du frågor som gäller elever i årskurs 3-6 vänder du dig till Annika Kindvall.

Antal: 5