Silvergranen

På Silvergranen, som finns på övre plan i D-huset, hittar du klasserna 2A, 2B och 2C

Fritids har telefonnr 08 508 42 792

Personalens arbetsrum 08 508 42 782

 

Antal: 7