Till innehåll på sidan

Rönnen

På Rönnen, som finns på övre plan i B-huset, hittar du klasserna 1A, 1B, 1C

Telefon till fritids 08 508 42 774

personalens arbetsrum 08 508 42 790

Information

Anslagstavlor finns utanför respektive klassrum.
Klassläraren lämnar ut veckobrev varje vecka och fritidsbrev kommer ut en gång/månad.
Kvarglömda kläder finns vid båda ingångarna, en låda för FkC och en låda för 1C och 2C.

Vi på Rönnen rekommenderar inte att eleverna tar med sig mobiltelefoner. Men om det är så att eleven verkligen behöver det, så ska den lämnas in vid ankomst till skolan och återfås vid hemgång. Se även: Beckombergaskolans mobiltelefonregler.
Det är tillåtet för eleverna att ta med sig en frukt till skolan.

 

Antal: 7