Till innehåll på sidan

Praktisk-Estetiska ämnen

Hit hör ämnena

  • idrott och hälsa
  • musik
  • slöjd

Idrott och hälsa

Från årskurs 1 har eleverna idrott två gånger varje vecka. Under några veckor på höst resp vår genomförs idrottslektionerna utomhus.

Musik

Under årskurs 1 och 2 har eleverna sin musikundervisning i klassrummet med sin klasslärare. Fr o m årskurs 3 undervisar musikläraren klassen en gång per vecka.

Slöjd

Fr o m årskurs 3 har eleverna slöjd. Under läsåret har eleverna trä- och metallslöjd under en termin och byter sedan till textilslöjd den andra terminen.

Antal: 5