Linden

På Linden, som finns i C-huset, hittar du klasserna 4A, 4B, 4C samt Studio 4-6.

Telefon till personalens arbetsrum 08 508 42 783

Antal: 6