Linden

På Linden, som finns i C-huset, hittar du klasserna 3A, 3B, 3C samt Studio 5-6.

Telefon till personalens arbetsrum 08 508 42 783

Antal: 6