Elevhälsoteamet

Elevhälsan på Beckombergaskolan består av

  • speciallärare
  • skolläkare
  • skolsköterska
  • skolkurator
  • skolpsykolog