Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsoteam

Skolans elevhälsoteam utgörs av skolledning, speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator. Teamet träffas varje vecka för att diskutera, planera och vidta åtgärder.  Skolan har väl upparbetade rutiner för arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Elevhälsans uppdrag är att hjälpa eleverna att nå skolans mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas.

www.stockholm.se/elevhalsa kan du läsa om vad elevhälsan gör och vart elever och vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor eller för att få information.