Uppdaterad Information förskoleklass HT 20

Planering inför skolstart HT 2020 Eftersom vi ännu inte vet hur förutsättningarna ser ut inför terminsstarten så behöver vi fortsätta på samma linje som nu. Om inget annat beslutas är det ordinarie verksamhet som gäller, med inriktningen att vi fortsatt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att samma försiktighetsprinciper och rutiner som nu är på plats i våra verksamheter även gäller under höstterminen.

Planering inför skolstart HT 2020

Eftersom vi ännu inte vet hur förutsättningarna ser ut inför terminsstarten så behöver vi fortsätta på samma linje som nu.
Om inget annat beslutas är det ordinarie verksamhet som gäller, med inriktningen att vi fortsatt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att samma försiktighetsprinciper och rutiner som nu är på plats i våra verksamheter även gäller under höstterminen.

Inför skolstarten gäller därför dessa generella utgångspunkter:

  • Vårdnadshavare kan ej delta i de skolstartceremonier som anordnas.
  • Inga vårdnadshavare får vistas inne i våra lokaler. Lämning och hämtning av elever sker utomhus.

Vi planerare att genomföra det schema för inskolning som ni har fått hem med posten.
 

Dela:
Kategorier: