18 mars 2020 Information till Vårdnadshavare angående planerad studiedag på måndag

Skolan kommer att ha en studiedag för lärarna på måndag den 23 mars. Vårdnadshavarna ska senast fredag kl. 12.00 anmäla frånvaro och den kommer att vara giltig. Skolan vill vara förberedd om regeringen fattar beslut om att stänga skolan för undervisning. Lärarna kommer på måndag att planera för eventuell distansundervisning. Har ni möjlighet att låta ert barn vara hemma på måndag den 23 mars, underlättar detta för Fritids som kommer att hålla öppet hela dagen för alla elever som har behov.

Vi följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Stockholms Stad.

Skolan kommer att ha en studiedag för lärarna på måndag den 23 mars. Vårdnadshavarna ska senast fredag kl. 12.00 anmäla frånvaro och den kommer att vara giltig.  

 

  • Skolan vill vara förberedd om regeringen fattar beslut om att stänga skolan för undervisning. Lärarna kommer på måndag att planera för eventuell distansundervisning. Har ni möjlighet att låta ert barn vara hemma på måndag den 23 mars, underlättar detta för Fritids som kommer att hålla öppet hela dagen för alla elever som har behov. Vi har många i personalen frånvarande och ber om hjälp i denna situation.
  • från och med idag 18 mars kommer vi endast att ha utomhusidrott, oavsett väder. Eleverna ska inte byta om.
  • Alla elever samlas inför idrottslektionen bakom ”Gula Villan” vid grinden som leder in i skogen.
  • Eleverna kommer inte att serveras någon sallad och personalen i köket står och delar all mat till samtliga på skolan. Vi vill inte att eleverna ska ta i serveringsbesticken, pga smittrisk.
  • Skolan har beställt extra städning varje dag för avtorkning av dörrhandtag, bord och andra kontaktytor.
  •  

Tänk på:

Ditt barn ska vara hemma om hen är sjuk, eller har en begynnande luftvägsinfektion, med feber, torrhosta, halsont eller att hens allmäntillstånd är försämrat.
Om personal i skolan märker att ditt barn börjar uppvisa symptom kommer hen att bli hemskickad efter att kontakt med vårdnadshavare har tagits.

Ledningen

genom Annica Ingemarsson

Dela:
Kategorier: