Inställt!! Inbjudan till Föräldraråd den 25 mars 2020

På grund av rådande läge kommer vi att ställa in Föräldraråd den 25 mars. Nytt datum kommer. Mvh Annica Ingemarsson rektor

På dagordningen

Önskemål om att diskutera:
• Hur kan vi förbättra skolområdet? Uppföljning från föregående möte. Vad har hänt?
• Rekryteringar
• Nytt städavtal
• Ekonomi
• Har ni någon övrig fråga, maila hans.martinsson@edu.stockholm.se senast den 2020-03-20

Kaffe och smörgås serveras under mötet!
Hjärtligt välkommen!
Skolledningen gm Annica Ingemarsson

Dela:
Kategorier: