Till innehåll på sidan

Mobiltelefonregler

Vi ser helst att eleverna inte har med sig mobiltelefon.

Årskurs Fk-2

Vi ser helst att eleverna inte har med sig mobiltelefon.

Om mobiltelefon ändå behöver tas med sker detta efter dialog mellan föräldrar och personal.

 

Alla elever på skolan

  • Om möjligt ber vi att mobiltelefonerna lämnas kvar hemma.
  • Om du måste ha med mobiltelefonen till skolan så ansvarar du själv för den under dagen. Tänk på att skolan inte ersätter den vid förlust eller skada.
  • Telefonen ska ligga på överenskommen plats då den inte används.
  • Telefonen och dess funktioner får användas på raster och lektioner enligt överenskommelse med skolans personal.
  • För att alla ska känna sig trygga råder alltid förbud mot att använda mobiltelefon i omklädningsrummet.

 Om reglerna inte följs

 Om mobiltelefon används i skolan utan tillåtelse uppmanas du att lämna ifrån dig telefonen. Mobilen återfås efter lektionens/fritids slut.
Om du inte lämnar ifrån dig mobilen vid uppmaning kommer samtal mellan eleven och skolans personal att ske i direkt anslutning till det inträffade. Vårdnadshavare kontaktas av skolans personal.

Dela: