Trygghet och studiero

Antal: 6

 • Mobiltelefonregler

  Årskurs Fk-2

  Vi ser helst att eleverna inte har med sig mobiltelefon.

  OM mobiltelefon ändå behöver tas med sker detta efter dialog mellan föräldrar och personal.

   

  Kategorier:
 • Trygghetsarbete

  Beckombergaskolan ska vara en skola där alla känner sig välkomna.

  Alla elever har rätt att känna sig trygga. Alla på skolan arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling.

  Kategorier:
 • Särskilt stöd

  Beckombergaskolans mål är att ha tillgängliga lärmiljöer för alla elever.

 • Värdegrund

  Beckombergaskolan ska vara en skola där alla känner sig välkomna. Alla barn har rätt att känna sig trygga. Alla på skolan arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande handling.