Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 11

 • Studio F-1

  I hus B finns Studion som vänder sig till skolår F-1.

 • Studio 5-6

  I hus C, på våning 2 finns Studion som vänder sig till skolår 5-6.

  Kategorier:
 • Studio F-3

  I hus A, finns Studion som vänder sig till skolår F-3.

  Kategorier:
 • Trivsel

  Elever, personal och föräldrar måste gemensamt arbeta för en positiv och trevlig atmosfär. Därför har barn och vuxna tillsammans formulerat regler.

  Kategorier:
 • Trygghetsarbete

  Beckombergaskolan ska vara en skola där alla känner sig välkomna.

  Alla elever har rätt att känna sig trygga. Alla på skolan arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling.

  Kategorier:
 • Särskilt stöd

  Beckombergaskolans mål är att ha tillgängliga lärmiljöer för alla elever.