Ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga dagar under skolåret. Därutöver gäller återhållsamhet med beviljande av ledighet.

Längre ledighet får endast beviljas om det finns synnerliga skäl.

Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är t ex vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Vårdnadshavare ansöker om ledighet på särskild blankett och tar kontakt med barnets lärare och rektor i god tid.

Förälder ska vara medveten om att längre ledighet kan innebära att eleven inte lyckas nå målen.
För att undvika detta ansvarar föräldern för att samtliga kursmoment tas igen.

Ledighetspolicy läsåret 19/20

 

Dela:
Kategorier: