Till innehåll på sidan

Lärare besöker polsk skola

Tre lärare från Beckombergaskolan har besökt Szkola Podstawowa nr 15 i Gorzow, Polen.

 

Besöket var det första i raden för det nya Erasmusprojektet. Syftet med resan var bl a att fastställa projektets riktlinjer under de tre åren - vad som ska göras, vem som ska göra och hur och när uppgifter ska genomföras. Under projektets gång kommer våra elever göra olika typer av uppgifter som har anknytning till partnerländerna. Den första uppgiften - post crossing är genomförd. Tio klasser från Beckombergaskolan har skrivit vykort till partnerskolornas elever.

Formativ bedömning - teori och praktik

Formativ bedömning kan betraktas som ett redskap för lärande både för elever och för lärare. Ett aktivt arbete med formativ bedömning handlar om att sträva efter en lärandekultur och ett klassrumsklimat där elever vill lära och där de får möjlighet att lära sig att lära. En formativ bedömningsprocess  kännetecknas av att målen för undervisningen tydliggörs (Skolverket 2016).

Under besöket berättade och visade den polska skolan hur de har arbetat med formativ bedömning de senaste fem åren med lyckat resultat. Under besöket gjordes även klassrumsobservationer. Samtliga Beckombergaskolans lärare ska nu få ta del av den polska skolans arbetssätt och därefter pröva att arbeta med formativ bedömning på polskt sätt. Därefter kommer arbetssättet utvärderas.

Dela: