Till innehåll på sidan

Lärare besöker italiensk skola

I januari besökte fyra lärare från Beckombergaskolan den italienska parterskolan Istituto Comprensivo 1CD Capraro på ön Procida.
Besöket var det andra i raden i Erasmusprojektet och en fortsättning av arbetet kring formativ bedömning.

Under besöket var det uppföljning från det föregående besöket i Polen samt uppföljning hur resp partnerskola har arbetat med formativ bedömning. Under  veckan gjordes även klassrumsobservationer. Några av lärarna från parterländerna genomförde också lektioner med de italienska eleverna genom att arbeta med formativ bedömning.  

Under vårterminen har eleverna på partnerskolorna arbetat med flera uppgifter. I januari/februari övade våra elever i årskurs 1,3 och 6 att göra film - allt från att planera till att redigera. I mars/april har eleverna i förskoleklass, åk 2 och åk 4 presenterat berömda svenska byggnader/platser.

 

Dela: