Hemvist

Alla klasser med tillhörande personal är placerade i sina Hemvist.
Förskoleklassen finns på Asken i A-huset
Årskurs 1 finns på Eken i B-huset, plan 1
Årskurs 2 finns på Silvergranen i D-huset, plan 2
Årskurs 3 finns på Linden i C-huset, plan 2
Årskurs 4 finns på Björken i C-huset, plan 1
Årskurs 5 finns på Rönnen i B-huset, plan 2
Årskurs 6 finns på Tallen i B-huset, plan 3

I Hemvist för de yngre barnen går ca 75 elever. Kring dessa elever arbetar förskollärare, fritidspedagoger, lärare och barnskötare i samverkan kring elevens hela dag. Eleverna i Hemvistet använder samma lokaler under skoltid och fritidstid.

Du når personalen på epost eller telefon, se nummer på respektive hemvist. 

Morgon- och kvällsfritids når du på telefon 08-508 42 796.
 

Dela: