Hemvist

Alla klasser med tillhörande personal är placerade F-1-2 respektive åk 3, åk 4, åk 5 och åk 6 i Hemvist.

I Hemvist för de yngre barnen går ca 75 elever. Kring dessa elever arbetar förskollärare, fritidspedagog, lärare och barnskötare i samverkan kring elevens hela dag. Eleverna i Hemvistet använder samma lokaler under skoltid och fritidstid.

Morgon- och kvällsfritids når du på telefon 08-508 42 796.

Dela: