Till innehåll på sidan

Fritidsverksamhet

Fritidshemmen på Beckombergaskolan skall vara en plats där eleverna känner trygghet och trivsel.  Detta är en förutsättning för elevernas utveckling.

Fritidshemsverksamheten på Beckombergaskolan bygger på samma pedagogiska plattform som resten av skolan och styrs av samma styrdokument.
Fritidshemmet kompletterar skolan både innehållsmässigt och tidsmässigt.

Fritidshemmen ska

  • utveckla elevernas sociala kompetens
  • erbjuda eleverna berikande aktiviteter i både utom och inomhus miljö
  • erbjuda möjligheter till avkoppling och vila.

Fritidshemsverksamheten planeras veckovis, verksamheten utvärderas kontinuerligt för att kunna utveckla verksamheten.

Årskurs F-3

Kring eleverna i Förskoleklass - åk 3 arbetar förskollärare, fritidspedagoger, lärare och barnskötare i samverkan kring elevernas hela dag. Under skoldagen är fritidshemspersonalen med i undervisningen för att hjälpa till och stötta eleverna i deras utveckling för att de ska nå sina mål som de arbetar mot. Eleverna i Hemvistet använder samma lokaler under skoltid och fritidshemstid.

Årskurs 4-6

Eleverna i årskurs 4, 5 och 6 erbjuds plats i mellanstadieverksamheten Jollen. Basen för denna verksamhet är i C-huset.

 

Dela:
Kategorier: