Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan kan med fördel göras i appen "Skolplattformen Stockholm". Anmälan måste göras varje dag barnet är borta från skolan

Nu ska frånvaroanmälan göras med sms, app eller om det inte går att ringa.

här finns det mer information

All frånvaro skall anmälas till respektive hemvist innan kl. 08.00. Varje dag när barnet är borta

Om du vill anmäla med sms gör du så här 

Om du vill anmäla med app gör du så här 

Asken: 08-508 42 781
Björken: 08-508 42 789
Eken: 08-508 42 786
Linden: Skicka mail till ditt barns mentor
Rönnen: 08-508 42 790
Silvergranen: 08-508 42 782

Dela:
Kategorier: