Till innehåll på sidan

Förskoleklass

.

Året i förskoleklass är en viktig bro som gör övergången från förskola till skola smidig och bra för barnet. 

Vi har tre förskoleklasser på Beckombergaskolan under läsåret 20/21. Klasserna är placerade på hemvisten Asken i A-huset.

Vi har ett policydokument som tar upp våra rutiner för överlämnande från förskola och dagbarnvårdare till förskoleklass och fritidshem på Beckombergaskolan.
Förskola och skola har möten under läsåret där pedagogerna träffas och diskuterar aktuella frågor.
I början av vårterminen inbjuder vi alla förskolor, som vi kan tänkas få elever ifrån, till ett informationsmöte.
Vi har särskilt överlämnande vad gäller elever med behov av särskilt stöd. 

 

 

                         

 

 

 

 

Dela: