Beckombergaskolans föräldraråd arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan skola och hem.

Rektor leder föräldrarådet, skickar inbjudan inför möten, normalt ett till två möten per termin, kvällstid, och för skriftliga anteckningar. På mötet informerar rektor om den pedagogiska verksamheten och eventuella stundande förändringar. Föräldrar framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd som gagnar verksamheten. Representationen i föräldrarådet är bra om den speglar skolans verksamheter i så stor utsträckning som möjligt.

Återkoppling från föräldrarådet sker via minnesanteckningar som rektor ansvarar för att det finns tillgängligt för alla (ex hemsida, veckobrev eller liknande).Minnesanteckningar den 6 september 2017
Minnesanteckningar den 1 februari 2017
Minnesanteckningar den 16 november 2016
Minnesanteckningar den 28 september 2016