Årskurs 1-3

 

Årskurs 1-3

Eleverna med tillhörande personal har sin verksamhet på olika hemvisten. Eleverna använder samma lokaler under skoltid och fritidstid.

  • Asken - A-huset
  • Eken - bottenvåningen i B-huset
  • Rönnen - övre plan i B-huset
  • Silvergranen - övre plan i C-huset 

Samarbete

Lärare och fritidspedagoger samarbetar i projekt kring eleverna för att stärka lärandet under barnets hela dag. Fritidspedagogerna är också med i klassrummet under delar av skoldagen. Detta leder till att vi får en röd tråd genom verksamheten och skapar trygghet för barnen.

Dela:
Kategorier: