Årskurs 1-3

.

 

Årskurs 1-3

Eleverna med tillhörande personal har sin verksamhet på olika hemvisten. Eleverna använder samma lokaler under skoltid och fritidstid.

  • åk 1 Eken- nedre plan B-huset
  • åk 2 Silvergranen- övre plan i D-huset.
  • åk 3 Linden- övre plan i C-huset

Samarbete

Lärare och fritidspedagoger samarbetar i projekt kring eleverna för att stärka lärandet under barnets hela dag. Fritidspedagogerna är också med i klassrummet under delar av skoldagen. Detta leder till att vi får en röd tråd genom verksamheten och skapar trygghet för barnen.

Dela:
Kategorier: