Elevhälsa

Elevhälsan på Beckombergaskolan består av

  • specialpedagoger
  • skolläkare
  • skolsköterska
  • skolkurator
  • skolpsykolog

Antal: 6