Grundsärskola F-6/Lilla Ru

På Beckombergaskolan finns en grundsärskoleklass för årskurs F-6.

Utvecklingssatsning         

Gruppkänsla och läsförståelse. Det här året vill vi skapa och förhoppningsvis stärka och utveckla en gruppkänsla mellan de ”nya” yngre barnen.  Vi vill även arbeta med elevernas läsförståelse.

Vi ska se till att de yngre eleverna på ett naturligt sätt ges regelbunden gruppträning genom sångsamling, enkla grupplekar (memory m.m.) och uppmuntra till samverkan i den fria leken.

Kontakt:
Lilla Rus telefonnummer: 08 – 508 42 775
e-post: lillaru_beckomberga@hotmail.com
Klassens blogg: lillarusblogg.wordpress.com
 

 

 

 

 

Dela: